Agencja nieruchomości a skup nieruchomości.

Skup mieszkań i agencja nieruchomości choć wydawać by się mogło, że to identyczne firmy to

jednak rozbieżności między działalnością prowadzoną przez te podmioty są znaczne. Prowadzenie skupu nieruchomości ma pierwszeństwo nad prowadzeniem działalności w postaci agencji ze względu na profity dla klienta-sprzedającego dom.
Przewaga wynikają m.in. z tego, że właściciel nieruchomość kontaktuje się bezpośrednio z osobą decyzyjną a nie z pracownikiem firmy. Ponadto, osoba decyzyjna po określeniu ceny nieruchomości ze stroną sprzedającą spotka się bezpośrednio z kupującym u notariusza w celu podpisania kontraktu. Ponadto inwestor skupu nieruchomości rozporządza osobistymi środkami finansowymi bez obowiązku oczekiwania na pożyczkę dlatego może zawrzeć transakcję błyskawicznie. Agencję z kolei od skupu nieruchomości odróżnia to, że osoba zatrudniona w agencji zawiera ze właścicielem umowę pośrednictwa, często umowę na wyłączność i szuka odpowiedniego nabywcy, który zdecyduje się kupić oferowaną nieruchomość po określonej cenie.

Różnice między skupem nieruchomości a agencją?

Firma trudniąca się skupem nieruchomości realizuje zakupu mieszkań na własny użytek w celu zarobkowym, lub na wynajem bądź w innym prywatnym celu. Agencje nieruchomości to firmy, które reprezentują właściciela nieruchomości i poszukują dla niego zainteresowanego, który zgadza się przekazać za nieruchomość ustaloną cenę. Agencje nieruchomości nie kupują nieruchomości na osobisty użytek, a występując w imieniu sprzedającego pobierają za usługi pośrednictwa prowizję.

Firmy skupujące nieruchomości dysponują prywatnymi aktywami i pieniędzmi dzięki czemu nie muszą wypatrywać na pozytywną decyzję z banku w sprawie kredytu co pozwala im dokonać kupna nieruchomości błyskawicznie i sprawnie. Jeżeli sprzedawca jest w posiadaniu wszystkich dokumentów potrzebnych do sporządzenia umowy notarialnej wówczas skup nieruchomości ma możliwość umówienia notariusza i podpisania transakcji. Dominacja skupu nad agencją uwarunkowana jest także szybkością podpisania umowy notarialnej i zrealizowania zamierzonego przez właściciela celu jakim jest sprzedaż nieruchomości. Agencje nieruchomości nie gwarantują możliwości błyskawicznego zawarcia umowy, bo jako pośrednicy nie mają oddziaływania na to kiedy pojawi się chętny kupujący nieruchomości.

Ważną z różnić pomiędzy skupem nieruchomości a agencją jest także to, że skupy oferują wyższą cenę, rynkową cenę nieruchomości a w ramach umowy proponują pomoc prawną oraz pomoc w związku ze skompletowaniem dokumentów wymaganych przez notariusza. Agencje nieruchomości natomiast określają wysoką cenę nieruchomości, zawierającą najczęściej prowizję za pośrednictwo co przedłuża czas realizacji transakcji i pomniejsza szanse na wyszukanie kupca. Najczęściej sprzedaż nieruchomości przez agencję ogranicza się do wykonania zdjęć i wystawienia ogłoszeń w lokalnej gazecie oraz na portalach ogłoszeniowych. Dla sprzedawcy nie jest to korzystne z uwagi na czas oczekiwania, który może wynosić od kilku do kilkunastu miesięcy co jednocześnie wywołuje konieczność ponoszenia opłat związanych z utrzymaniem nieruchomości np. konieczność regulowania czynszu. Dla sprzedającego nie jest to korzystny sposób na sprzedaż. Jeżeli sprzedającemu zależy na szybkiej sprzedaży nieruchomości powinien skorzystać z oferty skupu nieruchomości, albowiem będzie miał przekonanie, że po porozumieniu co do ceny niezwłocznie sprzeda nieruchomość i uzyska pieniądze ze sprzedaży.

Co korzystniejsze? Agencja czy skup nieruchomości?

Profity jakie ma sprzedawca podejmując kooperację ze skupem nieruchomości:

a/ cena rokowana jest w czasie rzeczywistym, bezpośrednio z inwestorem
b/ decyzja o zakupie następuje ekspresowo, podejmowana jest na podstawie wstępnych informacji, zdjęć i danych z publicznego rejestru tj. w elektronicznej księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości
c/ istnieje możliwość zrealizowana umowy w ciągu 24 godzin
f/brak prowizji, opłat wstępnych, opłat przygotowawczych w przypadku skupu nieruchomości
g/skup nieruchomości dostarcza nieodpłatnej pomocy prawnej mającej na celu zdobycie dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia transakcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *