Nieletni wobec prawa. Kim jest nieletni?

Nieletnim jest osoba, która w chwili popełnienia czynu nie ukończyła lat 17 i ta osoba nie będzie ponosiła odpowiedzialności karnej na zasadach kodeksu karnego a na podstawie przepisów ustawy o …

Jak i gdzie kupić mieszkanie za granicą?

Inwestowanie pieniędzy w nieruchomości w szczególności mieszkania na wynajem zrobiło się dość popularnym sposobem lokowania środków finansowych. Inwestorzy zamiast kupować akcje obligacje, inwestować w fundusze inwestycyjne z różnym rozłożeniem ryzyka …

Opłacalność inwestycji w nieruchomości. Fakt czy mit?

Inwestowanie pieniędzy w nieruchomości w obecnych, trudnych czasach wydaje się dobrym rozwiązaniem. Niestabilność rynków finansowych, niskie oprocentowanie obligacji, ryzykowne depozyty i fundusze inwestycyjne zniechęcają inwestorów do inwestowania środków finansowych w …