Podatek od sprzedaży nieruchomości nabytej drogą spadku.

Nieruchomości mogą być nabyte w drodze darowizny, spadku czy też w drodze zakupu.

Kiedy od sprzedaży kupionej nieruchomości zapłacimy podatek?

Osoba, która nabyła dom poprzez zakup będzie zobowiązana do uregulowania podatku dochodowego od osób fizycznych PIT jeżeli dokona zbycia nieruchomości w w okresie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym wykonało się nabycie nieruchomości. W takiej sytuacji konieczne staje się złożenie odpowiedniego formularza PIT i zapłata wyliczonej należności podatku. należność podatku określona została przez ustawę na 19 % od dochodu.

Jak wymieniono, opodatkowany jest dochód. Co to oznacza?

Dochód określany jest jako przychód pomniejszony o koszt uzyskania tego przychodu.

Przykład: Jakub kupił działkę za kwotę 300 000 zł w 2014 r. Nieruchomość ta została sprzedana przez właściciela za kwotę 330 000 zł. Oznacza to że dochód ze odsprzedaży wynosi 30 000 zł. ( 330 000 zł – 300 000 zł = 30 000 zł ). Podatek należny wynosi 5 700 zł ponieważ 19% * 30 000 zł = 5 700 zł.

Zbycie nieruchomości uzyskanej w spadku lub w darowiźnie a podatek.

Osoby, które nabyły nieruchomość w formie spadku lub darowizny i dokonają jej zbycia w ciągu 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiła sprzedaż zobowiązane będą do uregulowania podatku dochodowego w wysokości 19 % od wyliczonego dochodu.
Dochód w przypadku nieruchomości uzyskanej w spadku lub w darowiźnie będzie wynosił wartość nieruchomości i od tej wartości konieczna będzie zapłata podatku.

Przykład: Jan otrzymał w 2014 r. nieruchomość o wartości 400 000 zł. Jan postanowił sprzedać nieruchomość i w 2015 r. dokonał jej zbycia za kwotę 420 000 zł. Oznacza to, ze uzyskany przez niego dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem w wysokości 19% to kwota 420 000 zł. Podatek należny do Urzędu Skarbowego wynosi 79 800 zł. ( 420 000 zł * 19 % = 79 800 zł ).

Jak uniknąć uiszczania podatku?

Jeżeli zbycie nieruchomości nastąpiło po czasie 5 lat od jego kupinia licząc od końca roku kalendarzowego wówczas nie będzie zachodziła konieczność regulowania podatku.

Istnieje także możliwość skorzystania z ulgi mieszkaniowej. Ulga mieszkaniowa polega na przeznaczeniu dochodu ze zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe. Celem mieszkaniowym jest zakup nowej nieruchomości lub remont posiadanej| już nieruchomości w ciągu 2 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zbycie nieruchomości. Aby skorzystać z ulgi mieszkaniowej konieczne jest złożenie do Urzędu Skarbowego odpowiedniego formularza PIT-39 do końca kwietnia.

Jeżeli sprzedaż nieruchomości dokonywana jest w ramach prowadzenia działalności gospodarczej wówczas nie ma opcji skorzystania z ulgi mieszkaniowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *