Jak bezpiecznie kupić nieruchomość z hipoteką?

nieruchomość obciążona hipoteką

Na regionalnych rynkach często ukazują się nieruchomości w niższych cenach, które mają jednak mankament, mianowicie są obciążone hipoteką. Kupno nieruchomości obciążonej hipoteką może zrażać jednakże po użyciu pewnych zapisów umownych u notariusza lub przy pewnych uzgodnieniach, mieszkanie obciążone hipoteką uda się zakupić bezpiecznie.

Jak bezpiecznie kupić mieszkanie obciążone hipoteką?

Otóż pierwszym krokiem jest udanie się do sądu, który zażądza księgę wieczystą dla nieruchomości i zaznajomienie się z jej treścią. W księdze wieczystej nieruchomości będą znajdowały się wszystkie wzmianki o podstawie wpisów, które mogą dotyczyć kredytów, pożyczek lub innych roszczeń.
W dziale IV księgi wieczystej opisywanym często jako „hipoteka” będą znajdowały się wpisy dotyczące wszystkich roszczeń, jakie banki lub inne osoby mają do przedmiotowej nieruchomości. Po zapoznaniu się w Sądzie księgi wieczystej można namyślić się nad zakupem nieruchomości.
Wspomnieć należy, że wpis w dziale IV księgi wieczystej dotyczy nieruchomości, zatem każda zmiana właściciela powinna skutkować uregulowaniem wszystkich zobowiązań z przekazanej sumy zakupu. Jeżeli nieruchomość, którą chcesz zakupić jest obciążona hipoteką, której wierzycielem jest bank to obecny właściciel powinien udać się do tego banku, pobrać informację o saldzie zobowiązania na dzień podpisania umowy kupna nieruchomości. Kwota widniejąca na zaświadczeniu z banku powinna być spłacona z kwoty jaką przekazujesz sprzedającemu. Tylko w taki sposób solidnie zabezpieczysz swoje interesy. To jedyny sposób aby usunąć wpis o hipotece z księgi wieczystej.

Zakup nieruchomości a zameldowane osoby.

Dalszoplanowym problemem jaki może powstać przy zakupie mieszkania obciążonego hipoteką są zameldowane w nim osoby. Aby bezproblemowo kupić mieszkanie, należy dowieźć do notariusza zaświadczenie o braku osób zameldowanych w nieruchomości na dzień podpisania umowy sprzedaży. Najbezpieczniej aby zaświadczenie o braku osób zameldowanych z właściwego urzędu miasta lub gminy było aktualne. Koszt takiego zaświadczenia oscyluje w okolicy 17 zł w zależności od miasta w jakim urząd się znajduje.
Poza hipotekami, meldunkiem warto sprawdzić czy grunt na którym stoi nieruchomość jest własnością, czy sprzedający jest użytkownikiem lub współużytkownikiem wieczystym. Należy pamiętać i dopilnować aby w umowie notarialnej znalazły się wszystkie zapisy precyzyjnie określające uprawnienia przysługujące nabywcy nieruchomości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *