Nieletni wobec prawa. Kim jest nieletni?

Nieletnim jest osoba, która w chwili popełnienia czynu nie ukończyła lat 17 i ta osoba nie będzie ponosiła odpowiedzialności karnej na zasadach kodeksu karnego a na podstawie przepisów ustawy o …