Jak wygląda księga wieczysta nieruchomości należącej do spółki cywilnej?

wspólnicy spółki cywilnej

Księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości, której właściciele są wspólnikami spółki cywilnej wygląda nietypowo. W dziale drugim księgi wieczystej, w miejscu gdzie znajdują się informacje dotyczące właścicieli nieruchomości znajduje się poza imieniem i nazwiskiem adnotacja „wspólnik spółki cywilnej”. Oznacza to, że nieruchomość, która została wniesiona do spółki cywilnej jako wkład, zgodnie z przepisami prawa w formie aktu notarialnego będzie miała adnotację dotyczącą wspólnika występującego jako wspólnik spółki cywilnej. Jest to o tyle ciekawe zagadnienie, że w przypadku zakupu takiej nieruchomości sprzedającym będzie właściciel występujący jako wspólnik spółki cywilnej a nie jako osoba fizyczna.

Podczas przeglądania elektronicznych ksiąg wieczystych można spotkać taki właśnie nietypowy zapis i nie powinien on dziwić. To nie jest błąd wydziału ksiąg wieczystych, który prowadzi księgę wieczystą dla danej nieruchomości. Nieruchomość, która zostanie wniesiona jako wkład do spółki będzie stanowiła dla wszystkich wspólników spółki cywilnej współwłasność łączną. Współwłasność łączna ma pewne charakterystyczne cechy. Współwłasność łączna nieruchomości oznacza, że dana nieruchomość należy do wszystkich wspólników spółki cywilnej niepodzielnie. Wszyscy wspólnicy spółki cywilnej, której wkład stanowi nieruchomość mogą wykonywać wszystkie prawa właścicielskie w całości do całej nieruchomości. Każdemu wspólnikowi- współwłaścicielowi przysługuje prawo do całej nieruchomości a nie do jej części odpowiadającej wielkości udziału, jak ma to miejsce w przypadku współwłasności w częściach ułamkowych.

Wystąpienie ze spółki cywilnej a nieruchomość.

Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej, której wkład stanowi nieruchomość jest możliwe na mocy oświadczenia o wystąpieniu ze spółki z podpisem notarialnie poświadczonym. Oświadczenie o wystąpieniu ze spółki złożone przez byłego wspólnika spółki jest podstawą do wykreślenia z księgi wieczystej nieruchomości informacji o tym wspólniku. Takie stanowisko potwierdzone jest przez orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *