Służebność osobista mieszkania.

Aby zabezpieczyć swoją przyszłość, w związku z przekazaniem mieszkania dzieciom lub innej rodzinie warto rozważyć możliwości prawne, które zagwarantują bezpieczeństwo i spokój.

Jednym ze sposobów pozwalających uchronić się przed dalszą sprzedażą mieszkania przekazanego w darowiźnie młodszemu pokoleniu jest ustanowienie w akcie notarialnym służebności osobistej mieszkania.

Służebność osobista mieszkania jest instytucją prawa cywilnego polegającą na zapewnieniu wskazanej w akcie notarialnym osobie możliwości zamieszkiwania. Obdarowany lub inna osoba, która nabyła własność nieruchomości nie może pozbawić prawa korzystania z mieszkania temu, komu przysługuje osobista służebność mieszkania.

Uprawnienia przysługujące osobie, na rzecz której ustanowiona jest osobista służebność mieszkania.

Osoba, której przysługuje osobista służebność mieszkania może korzystać nie tylko ze wskazanego pomieszczenia, ale może także korzystać z przedmiotów i urządzeń znajdujących się w nieruchomości, które przeznaczone są do wspólnego użytku domowników.
Służebność mieszkania trwa najdłużej do śmierci uprawnionego a z chwilą śmierci wszelkie uprawnienia z tytułu służebności osobistej mieszkania wygasają.
Możliwa jest zamiana służebności osobistej mieszkania na rentę gdy uprawniony ze służebności osobistej dopuszcza się uchybień przy wykonywaniu tego prawa. Uchybienia te muszą być rażące.

ZAKUP NIERUCHOMOŚCI I MIESZKAŃ ZE SŁUŻEBNOŚCIĄ MIESZKANIA.

Firmy zajmujące się skupem nieruchomości mają często możliwości prawne, pozwalające na zakup nieruchomości z nieuregulowanym stanem prawnym. Mieszkanie czy inna nieruchomość obciążona służebnością mieszkania należy do kategorii nieuregulowanych stanów prawnych ale z takimi sprawami skup nieruchomości radzą sobie doskonale.

Jak znieść służebność osobistą mieszkania?

Służebność osobista mieszkania może zostać zniesiona albo w drodze umowy właściciela nieruchomości z uprawnionym albo na mocy orzeczenia wydanego przez sąd.
Zamiana służebności na rentę również może nastąpić tymi sposobami. Najlepszym sposobem na zniesienie służebności mieszkania albo zamiana służebności na rentę jest umowa między stronami.
Pamiętać także należy, że służebność osobista mieszkania wygasa z mocy prawa gdy przez 10 lat nie jest wykonywana.

Skup nieruchomości ze służebnością

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *