Sprzedaż nieruchomości z dożywociem.

Sprzedaży nieruchomości można dokonać także gdy nieruchomość jest obciążona prawem dożywocia lub innym obciążeniem hipotecznym. Prawo dożywocia polega na przeniesieniu własności nieruchomości w zamian za dostarczanie m.in. środków utrzymania i …